Årsmøte vil bli avholdt digitalt 25. mars kl 18:00

Møteinnkalling sendt ut pr post til våre medlemmer.