Utbedring teknikker kjøp cialis UMC helsetjenester kjøp viagra urte allergi behandling

ÅRSMELDING 2014 KJEUNGEN KYSTLAG

Kjeungen Kystlag er et lokallag av en organisasjon som heter Forbundet Kysten. Forbundet Kysten har 9963 medlemmer over hele landet og har samarbeidspartnere som kystverket, riksantikvaren samt organisasjoner innen natur/miljø.
Formålet for Forbundet Kysten er å bevare eldre fartøyer og kystmiljø generelt. Likeså å bevare eldre håndtverkstradisjoner, skape ny aktivitet og engasjement omkring disse.
Som ny aktivitet regner vi seiljollene Kjeungen Kystlag har kjøpt inn. Jollene er kjøpt inn for sponsormidler gitt av Ørland Sparebank, Bjugn Sparebank, Gjensidigestiftelsen og Ervik Foreldreforening.


Forbundet Kysten har kjørt en kampanje hvor lokallagene er oppfordret til å adoptere et kystkulturminne fra sitt kulturmiljø for å ta ansvar for bevaring og formidling av dette. Dette har vi vel innfridd før kampanjen begynte da vi i mange år har tatt vare på Storbåtnaustet, Guldteigbrygga og Kjeungskjær fyr. Guldteigbrygga forvalter vi alene mens vi samarbeider med Kystverket om å ivareta fyret. Vi har avtale om leie og drift/bruk av fyret med Kystverket.
I året som har gått har vi hatt 6 styremøter og 7 medlemsmøter. 
Det har også i 2014 vært et aktivt år. Herunder nevnes sesongåpning m/båtutsett i Mølnargården, molorydding på Uthaug, markering av 8. mai, kystgudstjeneste på Guldteigbrygga, deltatt på båtstevner, deltatt med ansvar for båter/kai/seilas på kystkulturdagene i Lysøysundet, deltatt i aktivitetsdag på Uthaug (Sjøsprøyt), hurtigrutas dag på Kjeungskjær fyr, båtoppsett/sesongavslutning på Mølnargården og Julebord.
Gjennom året har vi forvaltet Storbåtnaustet i Mølnargården, Guldteigbrygga og Kjeungskjær fyr. Hovedressursbruken ligger nok i arbeidet på fyret. Her er det lagt ned 600 dugnadstimer. Herunder skraping, maling, kalking, reparasjoner, ettersyn, båtfrakt, vasking, rydding og gjennomgang i forbindelse med utleie, vasking av laken og ikke minst administrasjon. Etterspørselen av fyret har tatt helt av. Det at vi har utleiekalenderen kan på sikt redusere antall henvendelser. Pr 2014 var det fra mars til september daglig henvendelser som gjaldt fyret. Utover høsten 1-2 henvendelser pr uke. Det var stille med henvendelsene fra 20.-31. desember. Vi har til og med hatt forespørsel om leie julaften, men vi kan ikke strekke sesongen lenger enn den er pga arbeidsmengde og ikke minst salt/fukt ute på fyret. Vi har fått mye gratis reklame i ulike fora. Både utenlands og innenlands. I Østersund har Kjeungskjær fyr versert i jungeltelegrafen. Vi har hatt flere par derfra som har kommet ens ærend for å leie fyret. Også dette året har vi hatt spesielle besøk på fyret. Bl.a har den svenske forfatteren Anders Källgård besøkt oss. Han fikk omvisning i skjærgårdenvår, Storfosna og Tarva. Han skriver bøker om öar i Sverige, Danmark og Færøyene. Nå skal han skrive om norske öar. Videre har det vær fotografer fra ulike firma/reiseliv og til og med russiske reportere/fotografer. Flere aktører prøver å bake inn fyret i ulike reisepakker. Vi ønsker ikke å slippe til for mange av disse og vi ønsker ikke å kommersialisere fyret slik at andre skal tjene mer enn oss på det. Det skal heller ikke gå utover allmennhetens tilgang til fyret. Dette kommer ikke til å bli noe stort problem da folk flest er tidlig ute med bestillinger. Fyret er normalt nokså fullbooket av private folk allerede i mars hvert år. Takk til medlemmer og ikkemedlemmer av Kjeungen Kystlag for stor innsats på fyret.
Takk også til alle som har hjulpet til på alle våre arrangement eller som på noen måte har bidratt til et aktivt år for Kjeungen Kystlag.

Mvh styret.

 

   
professional pharmacy
Köpa viagra på nätet Sverige cialis på nätet Sverige Köpa kamagra utan recept Sverige Köpa viagra utan recept Sverige køb viagra online Danmark Köpa cialis utan recept Sverige