Utbedring teknikker kjøp cialis UMC helsetjenester kjøp viagra urte allergi behandling

Årsmøte i Forbundet Kysten


Den 10 – 12 april var det landsmøte i Forbundet Kysten

 Dette ble avholdt på Håholmen, pharmacy rett utenfor Averøya sør for Kristiansund.

 De viktigste sakene som ble behandlet var innføringen av et ungdomssmedlemskap i forbundet kysten, illness og en ny handlingsplan for landsstyret. Handlingsplanen hadde båtbygging, check med relatert håndverk som fokusområde. Dette ble noe endret av årsmøtet for å favne litt mer rundt tekstilhåndverk. Også ordlyden i kystlagenes oppgave ble endret fra ”å ivareta og formidle kystkultur” til ”ivareta, formidle, og utvikle kystkultur”

 

Ungdomssmedlemskap ble enstemmig vedtatt, og ny handlingsplan vedtatt med et flertall på 33 stemmer mot 17.

Budsjett for 2015, og 2016 ble presentert, samt regnskap for 2013 og 2014. Begge deler enstemmig vedtatt.

Valgkomitén presenterte forslag til nytt styre. 

Representantene fra Kystlaget Torghatten, og Vega kystlag hadde innlegg, der det ble stilt spørsmål om det nye landsstyrets geografiske sammensetning, da ingen fra de 3 nordligste fylkene var representert, noe som fremsto noe underlig da en stor del av forbundets medlemmer holder til i denne delen av landet. Etter forslag fra Vega kystlag ble John Kåre Olsen, Alstadhaug kystlag fremmet til styremedlem, og Bjørn Navjord, Gokstad Kystlag til 2.vara

Det ble avholdt skriftlig votering, og forslaget ble vedtatt med 37 stemmer mot 13.

Etter årsmøtet var avsluttet ble det avholdt et mini seminar der det gjennomgående temaet var Kystfriluftsliv.

Det ble også delt ut noen priser. Kystlagsprisen for 2014 ble gitt til Kystlaget Øster Riisør, mens Kystenprisen 2014 ble tildelt Sverre Nordmo.

 

 

Skrevet 13.04.15 av Ola B. Rønning

 

(Dette er et utdrag fra hele artikkelen, som kommer på trykk i neste utgave av medlemsbladet "Kjeungskjæret"

 

   
professional pharmacy
Köpa viagra på nätet Sverige cialis på nätet Sverige Köpa kamagra utan recept Sverige Köpa viagra utan recept Sverige køb viagra online Danmark Köpa cialis utan recept Sverige