Kjeungen Kystlag er en frivillig organisasjon som holder til i Ørland kommune. Kystlaget ble stiftet i 1987 og er medlem av den landsdekkende organisasjonen Forbundet Kysten. Vi er i underkant av 100 medlemmer og de fleste er hjemmehørende på Fosenhavøya utenfor Trondheim. Medlemmene er alt fra barn til pensjonister.

Kjeungskjær Fyr
Ligger ca 3 km utenfor Uthaug i Ørland kommune.
Seilasen Gammeldansk & Spekesild 2022
Hildring og Sterkoder
Seilasen Gammeldansk & Spekesild 2022
Håpet & Ottar
Asen i Ørland kommune
Trøndelagsstevnet 2022
Besøk på Kjeungskjær fyr
Hurtigrutasdag
Årlig arrangement på Kjeungskjær fyr
Guldteigbrygga
Uthaug i Ørland kommune
Kjeungen Kystlags æredsmedlemmer
Ved minneplaten på Guldteigbrygga
Molorydding 1. mai på Uthaug i Ørland kommune
Storbåtnaustet
Mølnargården i Ørland kommune
Båtutsetting
Ved Mølnargård i Ørland kommune
Feva seiling
Kystlaget driver også med jolleseiling
Samling på Aasen fyr
Gurihavna
Svinøya på Tarva

Faste aktiviteter er i korthet tradisjonsbåter, jolleseiling, Hurtigrutasdag på Kjeungskjær fyr i juli, delaktig i Kystkulturdagene i Lysøysundet og høstavslutning. Vinterstid er det julebord og familietur til Momyrstua i Åfjord. 

Vi har leieavtale med Kystverket på Kjeungskjær fyr, og leier ut til både private og bedrifter i sommermånedene. Vi har også leieavtale med eier av Guldteigbrygga på Uthaug. Guldteigbrygga ble bygget i 1938 og var brukt til sildesalting. Under krigen tok tyskerne i bruk brygga som fangeleir for russiske krigsfanger. Den inneholder et museum med gamle fiskebruk og gjenstander fra den tiden den var brukt som fangeleir. Det er også mulig og leie brygga. Laget har i tillegg et storbåtnaust på Mølnargården for vinterlagring av tradisjonsbåter, samt muligheter for vedlikehold og reparasjoner av dem. Vi har 2 optimistjoller og 2 RS Feva joller som medlemmene kan bruke.

Styret i Kjeungen Kystlag består av 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Kystlagets hovedinntektskilde er utleie og arrangementer. 

Bli medlem i Kjeungen kystlag ved å gå inn på hjemmesiden til Forbundet KYSTEN